top of page

Geleceğin İş Gücünü Oluşturmada Kim En Önde, Kim En Geride?


Teknoloji toplumu ve çalışma hayatını kökünden sarsıyor ve değişmeye zorluyor. Peki bireyler ve ülkeler dördüncü endüstri devrimine hazır mı? Yeni ekonominin gerektirdiği becerilere sahipler mi? Hangi ülkeler geride kalacak? #ekonomi #türkiye_geride_kalıyorGünümüzde geçerli temel iş becerilerinin % 42’si değişmek üzere. Buna hazır mısınız? Kaynak: REUTERS/Fred Thornhilll

Dördüncü endüstri devrimi çalışma dünyasını dönüştürüyor. Teknolojinin insanlardan daha hızlı gelişmesi, hem iş alanlarını hem de bu iş alanlarında rekabet edebilmemiz için gereken becerileri kökünden sarsıyor. McKinsey’in araştırmasına göre otomasyon bugün insanlar tarafından yürütülmekte olan işlerin yarısını küresel seviyede sarsacak. Dünya Ekonomik Forumu’nun iş dünyasından liderler arasında yaptığı bir ankete göre ise bugün iş için gereken en temel beceriler 2022 gibi çok yakın bir tarihte ciddi bir değişikliğe uğrayacak.

İş dünyasının liderleri, bu sarsıcı gelişmeler karşısında, eğer çalışanlara yeni beceriler kazandırılabilirse ve veri bilimleri gibi alanlarda beceri seviyeleri yükseltilebilirse çalışma dünyası için potansiyel olarak olumlu bir gelecek öngörüyorlar. Bunun nasıl yapılacağı ise hükümetler, şirketler ve yeni çalışma alanlarında ve değişen ekonomide iş bulmak zorunda kalacak bireyler için çözülmesi gereken en temel sorun olarak ortaya çıkıyor.

40 milyondan fazla bireyle zengin bir öğrenici portföyüne dayanan Course Küresel Beceriler İndeksi 60 ülkeyi ve 10 önde gelen endüstri kolunu yönetim, teknoloji ve veri bilimleri alanlarında puanlandırdı. Bu üç alan dördüncü endüstri devriminde ekonomik ve yenilikçilik üreten öncüler olmalarının yanı sıra en çok talep gören meslekleri de bünyelerinde barındırıyorlar.)

Küresel Sıralama Çalışmasından öne çıkan bulgular

  • Dünya kritik beceriler konusunda geriye gidiyor

Dünya nüfusunun üçte ikisini oluşturan ülkeler bu üç alandan en az birisinde beceri performanslarının ya gerisinde, ya da gerisinde kalmaya çok yakın. Gelişmekte olan ekonomiler ve eğitime az yatırım yapan ülkeler daha büyük beceri açıklıkları ile yüz yüzeler. Bu ülkelerin % 90’ı ya yeni iş becerileri konusunda geride kalmış durumdalar, ya da yeni yeni yükselmeye başlıyorlar.

  • Gayrisafi Yurtiçi Hasıla ve Otomasyon riski ülkenin beceri açığı ile ilişki içinde

Bir ülkenin iş, teknoloji ve veri bilimlerindeki sıralaması gayrisafi yurtiçi hasıla ile -0.75 derecesinde negatif olarak ilişkiliyken, otomasyon riskleri ile 0.45 seviyesinde doğrudan ilişkili (McKinsey Küresel Enstitüsü’nün tahminlerine göre.). Bunun anlamı daha çok beceri sahibi ülkelerin ekonomik olarak daha iyi performans gösterdiği ve otomasyon yüzünden istihdam piyasasında daha düşük risk hissettikleri oluyor. ​


Bir ülkenin beceri endeksi kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) ve otomasyon riski ile ne kadar ilgili? Kaynak:Dünya Bankası/McKinsey


  • . Avrupa kritik beceriler konusunda yüksek seviyede yeterli

Avrupa’da eğitime yapılan kurumsal yatıramlar çok başarılı sonuçlar getirdi. Finlandiya, İsviçre, Avusturya, İsveç, Almanya, Belçika, Norveç ve Hollanda gibi ülkeler tutarlı bir şekilde her üç alanda da fark yaratanlar kategorisine girebiliyorlar.


Veri bilimleri konusunda Avrupa Genelindeki trend fark yaratan seviyesinde. (TN: Türkiye ise bütün bu ülkeler arasında geride kalan kategodrisindeki tek ülke.) Kaynak : Coursera Küresel Beceriler Endeksi


  • Bazı Küresel liderler sıradan performansları ile şaşırtıyorlar

Özellikle yenilikçilik alanında iş dünyasının lideri olarak bilinen ABD, bu sıralamalarda ancak ortalarda yer bulabiliyor ve üç alanın hiç birinde fark yaratan kategorisine giremiyor. Ayrıca, beceri yeterlilikleri ABD genelinde eşit bir şekilde dağılmış değil. Batı ABD teknoloji ve veri bilimleri konusunda ülkenin geri kalanından önde iken, orta batı ABD iş alanında öne çıkıyor.

  • Bölgeler arası beceri eşitsizliği ısrarlı görünüyor

Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika ve Latin Amerika yüksek seviyede beceri eşitsizliği gözlemlenen bölgeler. Bu durum her bir bölgenin yaygın ekonomik ve kültürel farklılıkları ile uyumlu görünüyor. Örneğin Latin Amerika’da Arjantin’in teknolojik alanındaki önderliği, Meksika ve Kolombiya gibi ülkelerin en alt seviyedeki performansı ile keskin bir zıtlık gösteriyor.

10 Farklı Endüstriye İlişkin Bulgular


Endeks iş, teknoloji ve veri bilimleri becerileri bakımından 10 farklı sektörü sıralıyor.


  • Teknoloji endüstrisinde çalışanlar kendi çekirdek alanlarında bilgililer ama gelişmiş iş becerilerinden yoksunlar

Her ne kadar veri bilimleri ve teknoloji alanında en üstte yer alsa da, teknoloji endüstrisi iş alanında beşinci sıraya düşüyor.

  • İmalat dijital çağda beceriler konusunda dirençli görünüyor.

İmalat iş ve teknoloji alanlarında en üstte yer alan endüstri ve değişime çok daha kolay göğüsleme potansiyeli var gibi görünüyor.

  • Telekomünikasyon her üç alanda da başa oynuyor.

Her üç alanda da, iş, teknoloji ve veri bilimleri benzer bir başarı gösteren tek endüstri telekomünikasyon.

  • Finans ortalamanın altındaki beceri performansı ile şaşırtıyor.

Her ne kadar dijital dönüşüm konusunda en ısrarcı endüstrilerden birisi olsa da, finans iş ve veri bilimleri alanlarında sondan ikinci görünüyor ve teknolojide ise ancak ortalarda yer bulabiliyor.

NOT : Dünya Ekonomik Forumunun Yeni ekonomide Veri Bilimi başlıklı raporunun tamamına buradan erişebilirsiniz.

 

Tercüme: Melih Rüştü Çalıkoğlu

İlk Yayın Tarihi: 2 Temmuz 2019

 
31 görüntüleme
bottom of page